Projekty Ustaw o dodatku do emerytur dla OSP

Do pobrania dwa projekty ustaw dotyczące dodatków do emerytur i rent dla członków OSP. Proszę o zapoznanie się z treściami ustaw i wypełnienie przez członków rodziny strażaka listy wraz z podpisami. Listy będziemy zbierać podczas Walnego Zebrania w dniu 28.01.2017r. Do rozpakowania plików użyć: 7zip lub winrar.

Ustawa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustwa Samoobrona dla OSP